f o t o g a l e r i e
ú v o d n í  s t r á n k a p r s t e m  p o  m a p ě p r o f i l n a p i š t e  m i c o p y r i g h t

K A T E G O R I E FOTOGALERIE -> E X P E D I C E -> Í r á n Z E M E
T O  N E J L E P Š Í 
E X P E D I C E 
H O R Y 
L E Z E N Í 
L Y Ž E 
A K C I Č K Y 
O S T A T N Í 
... zobrazit vše 
Persepolis a Nekropolis
březen 2013   107 fotografií
 Vloženo: 2014-06-28        Zobrazeno: 2059x        Naposledy: 2024-06-23
Qom a Kashan - starodávná centra víry a obchodu
březen 2013   0 fotografií
připravuje se ...
 Vloženo: 2014-06-28        Zobrazeno: 1789x        Naposledy: 2024-06-04
Shiraz - město zahrad, růží a lásky
březen 2013   0 fotografií
připravuje se ...
 Vloženo: 2014-06-28        Zobrazeno: 1758x        Naposledy: 2024-05-15
Výstup na Shir-Kooh (4074m.n.m.)
březen 2013   63 fotografií
 Vloženo: 2014-06-28        Zobrazeno: 2165x        Naposledy: 2024-06-05
Yazd - pouštní perla
březen 2013   122 fotografií
 Vloženo: 2014-06-28        Zobrazeno: 2104x        Naposledy: 2024-06-06
    A r m é n i e
    Á z e r b á j d ž á n
    B o l í v i e
    C h i l e
    C h o r v a t s k o
    Č e s k o
    E g y p t
    E k v á d o r
    F r a n c i e
    G r u z i e
    I n d i e
    Í r á n
    I r s k o
    I s l a n d
    I t á l i e
    J. A. R.
    K o s t a r i k a
    L i c h t e n š t e j n s k o
    M a ď a r s k o
    M a l t a
    M a r o k o
    M e x i k o
    N a m i b i e
    N ě m e c k o
    N e p á l
    N i k a r a g u a
    P e r u
    P o l s k o
    R a k o u s k o
    R u s k o
    Ř e c k o
    S l o v e n s k o
    S l o v i n s k o
    S. A. E.
    Š p a n ě l s k o
    Š v é d s k o
    Š v ý c a r s k o
    T a n z á n i e
    T u r e c k o
    U z b e k i s t á n
    U. S. A.
    V e l k á  B r i t á n i e