f o t o g a l e r i e
ú v o d n í  s t r á n k a p r s t e m  p o  m a p ě p r o f i l n a p i š t e  m i c o p y r i g h t

K A T E G O R I E FOTOGALERIE -> S l o v i n s k o Z E M Ě
T O  N E J L E P Š Í 
E X P E D I C E 
H O R Y 
L E Z E N Í 
L Y Ž E 
A K C I Č K Y 
O S T A T N Í 
... zobrazit vše 
SLOVINSKO - Julské Alpy, výstup na Škrlatici (2740 m.n.m.)
říjen 2006   39 fotografií
 Vloženo: 2012-11-08        Zobrazeno: 3377x        Naposledy: 2023-09-30
SLOVINSKO - výstup na Krn (2244 m.n.m.)
 Planina Kuhinja - Planina Slapnik - Gomiščkovo zavetišče - Krn - Krnska škrbina - Batognica - Jezero v Lužnici - Planina Leskovca
červenec 2012   88 fotografií
Další cesta do oblíbených Julských Alp nás zavedla mimo centrální masív - pod horu Krn. Přes planiny jsme se dostali až k prudkému stoupání na Gomiščkovo zavetišče, kde jsme přečkali mohutnou bouřku. Po vydatném vybouření a posilnění domácí slivovicí jsme dosáhli vrcholu a užili si na něm večerního klidu bez lidí. Další den jsme pokračovali po hřebeni kolem četných pozůstatků z 1. sv. války zpět na Planinu Kuhinja.
 Vloženo: 2012-10-04        Zobrazeno: 3695x        Naposledy: 2023-09-26
SLOVINSKO - výstup na Triglav (2865 m.n.m.)
říjen 2006   64 fotografií
Víkendovka s jasným cílem - zdolat Triglav. Počasí výtečné, vrchol dobyt a i sněhu jsme si užili. Medovinka bodla :-)
 Vloženo: 2012-03-11        Zobrazeno: 3368x        Naposledy: 2023-09-26
SLOVINSKO - Karavanky
 Ljubelj - Veliki vrh - Kladivo - Vrtača - Stol - Golica
červen 2006   49 fotografií
Prodloužený víkend se sportovním klubem Alpintrek nás zavedl do Karavanek - hor na pomezí Slovinska a Rakouska.
 Vloženo: 2011-08-30        Zobrazeno: 3139x        Naposledy: 2023-09-26
SLOVINSKO - víkendovka v Julských Alpách
 Picco di Mezzodi - M. Mojstrovka - V. Mangart
srpen 2008   35 fotografií
 Vloženo: 2011-03-30        Zobrazeno: 3104x        Naposledy: 2023-09-26
SLOVINSKO - víkendovka v Julských Alpách
 Vršič - Prisank - V. Mangart
srpen 2003   17 fotografií
 Vloženo: 2010-05-14        Zobrazeno: 3111x        Naposledy: 2023-09-27
    A r m é n i e
    Á z e r b á j d ž á n
    B o l í v i e
    C h i l e
    C h o r v a t s k o
    Č e s k o
    E g y p t
    E k v á d o r
    F r a n c i e
    G r u z i e
    I n d i e
    Í r á n
    I r s k o
    I s l a n d
    I t á l i e
    J. A. R.
    K o s t a r i k a
    L i c h t e n š t e j n s k o
    M a ď a r s k o
    M a l t a
    M a r o k o
    M e x i k o
    N a m i b i e
    N ě m e c k o
    N e p á l
    N i k a r a g u a
    P e r u
    P o l s k o
    R a k o u s k o
    R u s k o
    Ř e c k o
    S l o v e n s k o
    S l o v i n s k o
    S. A. E.
    Š p a n ě l s k o
    Š v é d s k o
    Š v ý c a r s k o
    T a n z á n i e
    T u r e c k o
    U z b e k i s t á n
    U. S. A.
    V e l k á  B r i t á n i e