f o t o g a l e r i e
ú v o d n í  s t r á n k a p r s t e m  p o  m a p ě p r o f i l n a p i š t e  m i c o p y r i g h t

K A T E G O R I E FOTOGALERIE -> E X P E D I C E -> E k v á d o r Z E M E
T O  N E J L E P Š Í 
E X P E D I C E 
H O R Y 
L E Z E N Í 
L Y Ž E 
A K C I Č K Y 
O S T A T N Í 
... zobrazit vše 
Foceno z letadla
květen/červen 2004   14 fotografií
Leteckým dopravcem expedice byla zvolena společnost KLM. Po mezipřistání na Malých Antilách nás čekalo další a to již v Ekvádoru, ve městě Guayaquil. Odtud to bylo jen několik stovek kilometrů do hlavního města Quita, kde náš let končil. Tento bezmála dvouhodinový přelet nám umožnil vidět to, na co jsme se všichni těšili a co bylo naším cílem. Dvojitý řetěz sopečných kuželů přesahujících výšku 5000 metrů oddělený údolím, kterým prochází dálnice Panamericana.
 Vloženo: 2010-07-14        Zobrazeno: 1982x        Naposledy: 2022-01-23
Quito - hlavní město
květen/červen 2004   0 fotografií
Připravuje se ...
 Vloženo: 2010-07-14        Zobrazeno: 1718x        Naposledy: 2022-01-23
    A r m é n i e
    Á z e r b á j d ž á n
    B o l í v i e
    C h i l e
    C h o r v a t s k o
    Č e s k o
    E g y p t
    E k v á d o r
    F r a n c i e
    G r u z i e
    I n d i e
    Í r á n
    I r s k o
    I s l a n d
    I t á l i e
    J. A. R.
    K o s t a r i k a
    L i c h t e n š t e j n s k o
    M a ď a r s k o
    M a l t a
    M a r o k o
    M e x i k o
    N a m i b i e
    N ě m e c k o
    N e p á l
    N i k a r a g u a
    P e r u
    P o l s k o
    R a k o u s k o
    R u s k o
    Ř e c k o
    S l o v e n s k o
    S l o v i n s k o
    S. A. E.
    Š p a n ě l s k o
    Š v é d s k o
    Š v ý c a r s k o
    T a n z á n i e
    T u r e c k o
    U z b e k i s t á n
    U. S. A.
    V e l k á  B r i t á n i e