f o t o g a l e r i e
ú v o d n í  s t r á n k a p r s t e m  p o  m a p ě p r o f i l n a p i š t e  m i c o p y r i g h t

K A T E G O R I E FOTOGALERIE -> E X P E D I C E -> N a m i b i e Z E M E
T O  N E J L E P Š Í 
E X P E D I C E 
H O R Y 
L E Z E N Í 
L Y Ž E 
A K C I Č K Y 
O S T A T N Í 
... zobrazit vše 
Fish River Canyon
duben/květen 2010   31 fotografií
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1820x        Naposledy: 2022-01-22
Lokality "The Quiver tree forest" a "Giants playground"
duben/květen 2010   33 fotografií
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1817x        Naposledy: 2022-01-23
Lüderitz a okolí
duben 2010   49 fotografií
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1830x        Naposledy: 2022-01-22
Omladina
duben/květen 2010   19 fotografií
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1808x        Naposledy: 2022-01-22
Poušť Namib
duben/květen 2010   60 fotografií
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1872x        Naposledy: 2022-01-22
Safari Etosha
duben/květen 2010   107 fotografií
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1876x        Naposledy: 2022-01-23
Spitzkoppe
duben/květen 2010   51 fotografií
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1814x        Naposledy: 2022-01-22
Windhoek - hlavní město
duben/květen 2010   18 fotografií
Pár fotek z hlavního města Namibie
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1825x        Naposledy: 2022-01-22
Závěrem, aneb co se jinam nevešlo
duben/květen 2010   35 fotografií
 Vloženo: 2010-05-19        Zobrazeno: 1726x        Naposledy: 2022-01-23
    A r m é n i e
    Á z e r b á j d ž á n
    B o l í v i e
    C h i l e
    C h o r v a t s k o
    Č e s k o
    E g y p t
    E k v á d o r
    F r a n c i e
    G r u z i e
    I n d i e
    Í r á n
    I r s k o
    I s l a n d
    I t á l i e
    J. A. R.
    K o s t a r i k a
    L i c h t e n š t e j n s k o
    M a ď a r s k o
    M a l t a
    M a r o k o
    M e x i k o
    N a m i b i e
    N ě m e c k o
    N e p á l
    N i k a r a g u a
    P e r u
    P o l s k o
    R a k o u s k o
    R u s k o
    Ř e c k o
    S l o v e n s k o
    S l o v i n s k o
    S. A. E.
    Š p a n ě l s k o
    Š v é d s k o
    Š v ý c a r s k o
    T a n z á n i e
    T u r e c k o
    U z b e k i s t á n
    U. S. A.
    V e l k á  B r i t á n i e