ČESKO - pochod slováckými vinohrady 2009
<< >>
  Dav se začíná pomalu dostávat do nálady :-)