Baku moderní, starověké, plující na ropné vlně
<< >>
  Zajímavostí je, že věž nebyla nikdy násilně dobyta, a proto se dochovala v původní podobě. Od roku 2000 je zapsána jako chráněná památka na seznamu Světového dědictví UNESCO.